Oglądasz odpowiedzi wyszukane dla zapytania: usługi opiekuńcze

Temat: i jak tu żyć?(o pomocy z mops-u)
ojejkuniu napisała:

> oj oj, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ma bardzo szerokie pojęcie
> zaburzeń- ja bym się nią bardzo ostrożnie posiłkowała...
To nawet nie ja. Lekarz psychiatra ( dr Wroniszewski, Synapsis ) wypisał mi
wniosek o Specjalistyczne Usługi Opiekuncze powołując się na tę ustawę. Akurat
tego MOPR nie zakwestionował. Chociaz tyle. O ile wiem, wniosek by standardowy.

> ja kończę aplikację- one nie.

Panie z MOPRu jesli wydają decyzję to powinny być kompetentne, czyż nie?

> wyrok jako taki ma moc wiążącą tylko w konkretnej sprawie- organ nie musi
> podzielać poglądu sądu i już.

Wg mnie to nawet nie chodzi o pogląd. przytoczyłam tylko kolejny dowód na to,
ze
mam rację. Za to MOPR nie ma zadnego pisemnego pogladu. I tu jest problem. Jak
mam się odwołać od czegoś, czego nie ma w przepisach?

> poza tym o co dokładnie chodzi z tym miejscem zamieszkania? jakie to ma dla
> ciebie i pań znaczenie?

Staram się o SUO. W ustawie jest zapisane, że SUO swiadczy się w miejscu
zamieszkania. Zadna ustawa o OPSach tego nie precyzuje, zatem odwołałam się do
KC, art 25 ( jako inny dowód załaczyłam wyrok sadu ) gdzie stoi, że miejscem
zamieszkania jest gmina. Zatem chciałam, żeby SUO były świadczone w przedszkolu
na terenie gminy ( w innych gminach jest to uwzględniane bez ceregieli,
pzredszkole wyraziło zgodę, szczegolnie, że mnie takie rozwiazanie bardzo
ułatwiłoby zycie - SUO jest świadczone do 16 a ja do 126 pracuję. Wg sadu 0
sadziła się o to koelżanka - suo może być świadczone także w przedszkolu. Malo
tego, sama ustawa o SUO mówi, że moga być świadczone jako umozliwianie ontaktu
z rówiesnikami: " utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu
nauki" cytat z ustawy ).
Dowiedzialam się, że to niemożliwe, gdyż wg nich miejscem zamieszkania jest
tylko i wyłącznie dom lub mieszkanie. I SUO nie może być świadczone w miejscu
nauki. Co więcej, nie jest to żadne rozpozadzenie, uchwała gminy czy MOPRu.
panie tak sądzą prawem kaduka i już, bo tak...
>
> jeśli jakiejś konkretnej pomocy potrzebujesz to napisz tu albo maila o co
> biega, a ja pomyślę, ale już nie dzisiaj.
> pozdr.

Ja też już nie dziś, chociaz chodzi mi o to, by udowodnić paniom z MOPRu, że
nie tylko wg mnie autyzm nie jest upośledzeniem umysłowym ( a co za tym idzie
przepisy dot. tylko i wyłacznie dzieci z uposledzeniem umysłowym nie dotyczna
mojego dziecka )
>


Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Celówka - do aqua i innych zorientowanych
zgadza sie corki musialy udowodnic ze niemaja kasy aby utrzymywac i opiekowac
sie amam
mamie naleza sie szczegolne uslugi opiekuncze -to na priv opisze jesli potrzeba Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: kluby malucha a faktycznie nadzorowane placowki
Prawda jest taka że rzecywiscie kluby malucha to firmy świadczące
uslugi opiekuńcze dla dieci. Jest tam kameralna atmosfera, tylko tak
sie zastanawiam, bo:
Sama pracuje w przedszkolu niepublicznym, jest on pod nadzorem men,
mamy grupy 16-18 osobowe. Na każdą grupe przypdać muszą dwie panie z
wykstalceniem kierunkowym pedagogika przedszkolna (min licencjat).
Przedszkola niepubliczne mają dodatacje z gminy. Kosztuja chyba
podobnie do klubow...tylko że skoro w przedszkolach niepublicznych
ceny są podobne a jednocześnie te mają dotacje to tak naprawdę w
przedszkolach jest wiecej pieniedzy na każde diecko (bo pieniądze z
gminy sa dawane na reczy ktore trzeba przedstawić gminie ze sie
kupiło). Wychodi zatem że co do wyposarenia dydaktyczno-
wychowawcego jest lepiej w przedszkolach niz w klubach. co do
personelu to z mojej perspektywy nauczyciela robiącego staz nigdy
nie poszlabym do klubu, gdyz poprostu nie daje on rozwoju (chodzi o
staż ktory mozna odbyć tylko w placowkach pod nadorem MeN) i dlatego
też w klubach pracuja dziewczyny ktore nie mają czesto wyksztalcenia
kierunkowego (bo z takim dziewczyny idą tam gdzie taki staz można
odbyć) roumiem ze nie kazdy co ma wykstalcenie jest super
pedagogiem, jednak jesli chodi o strone merytorycną zajeć
dydaktycnych w przedskolu, to osoba z wyksztalceniem kierunkowym
porusza sie w tym temacie duzo płynniej. Warto więc upewniać sie czy
w klubach jest choć pare osob z wiedzą na temat prowadzenia zajęć w
oddzialach, tak aby oprócz opieki dziecko mialo możliwośc rowoju w
sferach poznawcych, emocjonalnych i intelektualnych.

jesli mialabym radzić to klub jest doby dla młodszych dzieci, ale
dla trzylatka szukajmy przedszkola (najwyej z malymi grupami), gdyz
tam dziecko zdobywa umiejętności wyznaczane prez men w podstawie
programowej, takiej samej jak w szkołach(oczywscie z innych zakresow
wiedzy) dziecku ktore Zyska większe umiejętności w przedszkolu, jest
zdecydowanie lastwiej w szkole(czego chyba chcemy wszyscy dla
naszych pociech)

Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: nieodczynność tarczycy
Nie znalazłem czegoś takiego jak katalog chorób i schorzeń które dają prawo do
uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności
do pracy. Poniżej zamieszczam informacje czym powinni kierować się lekarze przy
orzekaniu stopnia niepełnosprawności lub stopni niezdolności do pracy. Tak
naprawdę jedyną metodą by to sprawdzić jest przejście procedury orzekania (i
ewentualnych odwołań od decyzji)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Dz.U.03.139.1328

§ 3.
2. Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok
życia, zwanej dalej "osobą zainteresowaną", bierze się pod uwagę:
1) zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia,
rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone
aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego
opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane
dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego
składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki
dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego,
rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania
odnośnie do przebiegu choroby;
3) wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
4) możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do
wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie,
rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
5) ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i
uczestnictwie w życiu społecznym;
6) możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w
samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie,
rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,
środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.
3. Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:
1) orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na
podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć
wpływ na określanie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, oraz
zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień;
2) ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza -
członka powiatowego zespołu;
3) zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością
organizmu.
4. Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:
1) trwałe (stałe) - jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia
nie rokuje poprawy;
2) okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa
stanu zdrowia.
5. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas
określony lub na stałe.
6. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie
dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.
7. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu
ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w
art. 5 i 62 ustawy.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 sierpnia 1997 r. w
sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych. (Dz.U.97.99.612)

§ 5. Przy ocenie niezdolności do pracy zarobkowej bierze się pod uwagę łącznie:
1) charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich wpływ na
stan czynnościowy organizmu,
2) sprawność psychofizyczną organizmu oraz stopień przystosowania
do ubytków anatomicznych, kalectwa, skutków choroby,
3) posiadane kwalifikacje, wiek, zawód, wykonywane czynności i
warunki pracy oraz możliwości dalszego wykonywania pracy zarobkowej,
4) możliwość przywrócenia zdolności do pracy przez leczenie i
rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
§ 6. 1. Celowość przekwalifikowania zawodowego orzeka się, jeżeli osoba
ubiegająca się o świadczenie trwale utraciła zdolność do pracy zarobkowej w
dotychczasowym zawodzie i może odzyskać zdolność do pracy po przekwalifikowaniu.
2. Przy ocenie celowości przekwalifikowania zawodowego przepisy § 5 stosuje się
odpowiednio.

Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: odliczenia skarbowe /programy ,komputer/
W zależności od tego kto poniósł wydatki może to być:
- osoba niepełnosprawna, albo
- podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, jeżeli w roku podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył kwoty 9120 zł (w całym 2007 r.). Przepisy zaliczają do tych podatników: współmałżonka, dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia i synową. Rachunki muszą być wystawione na osobę, która będzie odliczała ten wydatek.


Są to następujące wydatki:
1) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

3) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

4) zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności: książki, broszury, kasety audio, wideo dotyczące np. metod usprawniania, prasa dla osób niepełnosprawnych.

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł.

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w punkcie 7, psa przewodnika, w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł.

9) opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

10) opłacenie tłumacza języka migowego.

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

12) leki – w wysokości stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 100 zł miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

UWAGA: Musimy posiadać pisemne zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności stosowania konkretnych leków związanych z daną niesprawnością.

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
- osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
- osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu.

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł.

UWAGA: Mimo, że nie wynika to jasno z przepisów, można spotkać się z żądaniem urzędu skarbowego przedstawienia dokumentów poświadczających korzystanie z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

W przypadku odpłatnych przejazdów transportem publicznym należy zachować bilety!

Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć, jeżeli nie były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zakładowego funduszu rehabilitacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zwrócono ich podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo finansowane z tych źródeł, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą dofinansowania. Odliczamy więc tylko te wydatki, które sami pokryliśmy.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

W razie wątpliwości można zgodnie z art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie interpretacji w sprawach podatkowych. Składając taki wniosek należy wyczerpująco przedstawić stan faktyczny oraz własne stanowisko w danej sprawie. Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: pytanie
Procedura w zasadzie jest bardzo podobna jak w przypadku dzieci
W linku wzór dokumentów do orzekania (dla Warszawy)
www.scon.waw.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=32
ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA
Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się
trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia
ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
• umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
• lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do
wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i
fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające
się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze lub środki techniczne.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:
• szkolenia,
• odpowiedniego zatrudnienia,
• korzystania z rehabilitacji,
• korzystania z systemu pomocy społecznej,
• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
• uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej
egzystencji.
• korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -
Prawa o ruchu drogowym ze względu
na ograniczenia sprawności ruchowej
• korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych
przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w
oddzielnym pokoju).
• uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
• wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż
na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
• inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie
niepełnosprawności.
Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok. miesiąca
Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku
życia bierze się pod uwagę:
• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia,
rozpoznanie choroby zasadniczej
i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań
diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską
znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty
mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza -
przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu
choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia
i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby
zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do
przebiegu choroby,
• wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
• możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności
do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez
leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
• ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i
uczestnictwie w życiu społecznym,
• możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w
samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez
leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne
działania.
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Wazne pytanie!!
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności, więc nie można założyć jakie orzeczenie Pani uzyska. O tym jaki stopień niepełnosprawności zostanie przyznany Pani decyduje nie tyle sam fakt istnienia schorzeń, co zakres i stopień naruszenia organizmu jaki te schorzenia powodują, który z kolei ma wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę:
1)zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
2)ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;
3)wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
4)możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
5)ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
6)możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Zaświadczenie o stanie zdrowia, jakie musi Pani dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wypełnia lekarz, pod opieką którego Pani pozostaje (nie musi to być specjalista, może to być lekarz pierwszego kontaktu). Takie zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wydania, więc w tym czasie należy złożyć wniosek.

Przyznanie stopnia niepełnosprawności do celów pozarentowych wiąże się z możliwością korzystania z następujących form pomocy i uprawnień:
- w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
- z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów,
- w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej,
- z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
- z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
- z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością). Szczegóły dotyczące zasad udzielania pomocy finansowej znajdzie Pani w publikacji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji dostępnej pod linkiem: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21656

Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: pomocy!
To może wcześniej zadzwoń i się umów?
mikakawa napisała:

> drzwi są zamknięte jak idę i proszę o pomoc

To może wcześniej zadzwoń i się umów?

> -może jakieś pismo oficjalne napisać-?


Z Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego:

"Rozdział II.
Stosunki między rodzicami a dziećmi.
Oddział 1.
Przepisy ogólne.
Art. 87. Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.

(...)
DZIAŁ III
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY.
Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także
środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej
oraz rodzeństwo.
Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a
wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża
bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach
odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Art. 132. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje
dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy
osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od
niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub
połączone z nadmiernymi trudnościami.
Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń
alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub
dla jego najbliższej rodziny."


Ustawodawca pomyślał o obowiązku łożenia przez dzieci na starych rodziców, a
także o żądaniu, by dorosłe dzieci opiekowały się starymi rodzicami, ale nie
pomyślał o jasnej wykładni prawnej, które z dzieci, ile razy dziennie i w jakiej
kolejności ma starą matkę karmić, myć, przewijać, podnosić na łóżku...

Jeżeli sobie jednak nie radzisz możesz wystąpić do MOPSu o pomoc w formie opieki
dochodzącej:

"USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.)
(...)
Rozdział 1
Zasiłki i usługi
Art. 17. 1.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
(...)
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
(...)
Dział II
Świadczenia z pomocy społecznej
(...)
Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:
(....)
2) świadczenia niepieniężne:
(...)
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w
rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia,
(...)
Art. 50. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres,
okres i miejsce świadczenia.
6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi
oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne
potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób." Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: zwolnienie podatkowe zw. z reh
cofam swoja wypowiedz
w swietle obecnych przepisow faktycznie powinnas miec orzeczenie
"orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
wydanego na podstawie odrębnych przepisów" i wtedy mozesz odliczyc od dochodu:
adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności,
zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu
gospodarstwa domowego,
zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i
pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika,
opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej
choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla
osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
opłacenie tłumacza języka migowego,
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi,
że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
- osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu, niż
wymienione w lit. a),
używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy
inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla
potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne,
odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
- na turnusie rehabilitacyjnym,
- w zakładach, o których mowa w pkt 6,
- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.


Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: jeszcze raz o podatkach
Odliczamy od dochodu:


Wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną
lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Za takie uważa się m. in. wydatki na:

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności

kupno i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu
gospodarstwa domowego),

odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na
leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie
rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-
opiekuńczym oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w
wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł

utrzymanie przez osoby niewidome (z I lub II grupą inwalidztwa) psa
przewodnika – w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w czasie przewlekłej
choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze, świadczone dla
osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,

leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi w danym
miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba
niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabi-litacyjne;

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy
inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla
potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne – w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym sumy 2.280
zł,

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na
turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie
rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-
opiekuńczym, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.


Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Czy radna Lisiecka jest nadal radną?
Proszę zwrócić uwagę na porządek obrad. Najpierw absolutorium i inne
głosowania a potem informacja komisji rewizyjnej.

W poniedziałek 20 kwietnia o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu
Cywilnego rozpocznie się LIV sesja Rady MiejskiejPorządek sesji:1. Przyjęcie protokółów z LI, LII i LIII sesji Rady Miejskiej w
Radomiu.2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.3. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radomia w
2008 roku:1) wystąpienie Prezydenta Miasta,2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz
wniosku Komisji

Rewizyjnej,

4) wystąpienia klubowe,5) dyskusja,6) przyjęcie projektu uchwały na druku nr 507 w sprawie
udzielenia absolutorium

Prezydentowi Miasta Radomia za 2008 rok.4. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:1) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009r.2) uchwalenia „Programu obniżenia niskiej emisji na terenie m.
Radomia na lata 2010

– 2017”

3) uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów

zagospodarowania przestrzennego

4) przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany uchwał w sprawie
miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego

5) gospodarowania nieruchomościami6) czasowego zaprzestania działalności Oddz. Ginekologiczno –
Położniczego RSzS


7) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności
za usługi

opiekuńcze8) wyrażenia zgody na realizację projektów: „Wiedza to podstawa –
zajęcia

dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w
latach 2009

– 2011” oraz „Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia
dodatkowe i wyrównawcze

dla uczniów radomskich liceów ogólno-kształcących na lata
2009 – 2011”9) włączenia Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego do Zespołu
Szkół

Plastycznych im. J. Brandta10) połączenia gminnych instytucji kultury: MCKiIM oraz
KŚT „Łaźnia”11) zmiany Uchwały Nr 907/2006 w sprawie utworzenia samorządowej
instytucji

kultury pn. Radomska Orkiestra Kameralna12) zmiany Uchwały Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi

przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych Gminy

Miasta Radomia oraz zmiany Uchwały Nr 419/2008 w sprawie
określenia

przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
środkami

komunikacji miejskiej13) zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach przy ul.
Kusocińskiego 216. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej.7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast
Polskich.8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta
Miasta.9. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.10. Sprawy różne i wolne wnioski:1) rozpatrzenie wezwań mieszkańców o usunięcie naruszenia
prawa w Uchwale

Nr 480/2009.

Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: SOSalwator prosi o wsparcie
SOSalwator prosi o wsparcie
Stowarzyszenie
Obywatelskie
SALWATOR
r-k bank. w PKO BP S.A. W-wa
61 10201169 123790036
sosalwator@op.pl
Stowarzyszenie Obywatelskie Salwator jest nową organizacją pożytku
publicznego.
Naszymi celami statutowymi są:
· Wspieranie i organizowanie społecznej i zawodowej aktywności
obywateli,
w szczególności bezrobotnych,
· Pomoc przewlekle i obłożnie chorym w ich domach,
· Pomoc rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom,
· Organizowanie dobroczynności na rzecz biednych,
· Opieka nad zwierzętami bezpańskimi i ludzi ubogich.

Naszymi głównymi przedsięwzięciami są:
1. Giełda Pracy,
2. Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
3. Hospicjum Domowe,
4. Ognisko dla Dzieci i Młodzieży,
5. Punkt Pomocy Charytatywnej,
6. Tania/Bezpłatna Stołówka,
7. Opieka nad zwierzętami ludzi ubogich i
bezpańskimi.

Giełda Pracy to program wspierający poszukiwanie pracy przez bezrobotnych, w
szczególności osób o obniżonej aktywności zawodowej na rynku pracy, jak na
przykład kobiet samotnie wychowujących dzieci, oraz osób na kilka,
kilkanaście lat przed emeryturą.

Chcemy zapewnić stały i bezpłatny dostęp do:
+ ofert lokalnych przedsiębiorców i pracodawców ,
+ gazet z ofertami pracy oraz do internetu,
+ telefonu, z ograniczeniem czasowym i tematycznym rozmów,
+ pomocy w pisaniu życiorysów i pism motywacyjnych,
+ konsultacji i porad prawników, doradcy zawodowego, doradcy podatkowego,
+ konsultacji i porad psychologów, specjalisty PR, pracownika socjalnego,
+ zimnych i ciepłych napojów, jak kawa, herbata,
+ szkoleń i pomocy przy uruchamianiu działalności gospodarczej i
samozatrudnieniu.

Będziemy refinansować koszty szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje
osób bezrobotnych a także współuczestniczyć w ich organizacji.
W ciągu dnia dostarczymy jeden ciepły posiłek bezpłatnie lub za symboliczną
opłatą.
- 2 -
Działalność naszego Biura Poradnictwa Obywatelskiego, obsługiwanego głównie
przez młodych prawników, pracownika socjalnego, i także emerytowanego
sędziego rodzinnego. Będzie wspierać naszych podopiecznych i pomagać im w
najrozmaitszych trudnych życiowych, rodzinnych, pracowniczych, mieszkaniowych
i wszystkich innych problemach związanych z prawem.

Działalność Hospicjum Domowego obejmie kompleksową opieką osoby przewlekle
I obłożnie chore na różne choroby, przebywające w swoich domach. Obecnie
działające hospicja warszawskie opiekują się praktycznie wyłącznie chorymi
onkologicznie.
Dostępne będą konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne, rehabilitacja
chorych, zabiegi pielęgniarskie, pomoc pracownika socjalnego, usługi
opiekuńcze, transporty chorych na specjalistyczne badania i zabiegi medyczne,
a także zapewnimy dietetyczne dożywianie chorych.

Ognisko dla Dzieci i Młodzieży zapełni wolny czas zajęciami pozaszkolnymi
dzieciom podopiecznych i współpracowników Stowarzyszenia Obywatelskiego
Salwator.
Będzie to pomoc przy odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w edukacji
szkolnej, nauka języków obcych, klub internetowy, kółka zainteresowań, np,
plastyczne z Art terapią, fotograficzne, zajęcia sportowe i wyciszające, z
elementami metody Dennisona.
W miarę możliwości będziemy organizować wycieczki, zimowiska i kolonie.
Chcemy zapewnić dzieciom jeden ciepły posiłek podczas zajęć w ognisku.
Będziemy dofinansowywać zakup odzieży, obuwia, podręczników szkolnych.

Pomoc zwierzętom ludzi ubogich i zwierzętom bezdomnym dotyczy głównie
pokrycia kosztów sterylizacji zwierząt, psów i kotów, w celu ograniczenia
populacji zwierząt bezdomnych i bezpańskich, szczepienia p/wściekliźnie i
dożywianie zwierząt wysterylizowanych.

W ramach działania Punktu Pomocy Charytatywnej będziemy refinansować w pełni
lub częściowo zakup leków, koszty badań lekarskich, zabiegów medycznych i
usług stomatologicznych.
Obecnie aktywnie zabiegamy o pomoc rzeczową od sponsorów prywatnych i
instytucjonalnych, dotyczącą żywności, środków czystościowych, odzieży,
obuwia, mebli, agd, itd.
Wszystkie wymienione wyżej programy są już częściowo obecnie realizowane
wysiłkiem członków założycieli SOSalwator. Większość z nas pracowała
wcześniej w podobnych organizacjach i mamy duże doświadczenie związane z
zadaniami sfery pożytku publicznego.
Gorąco prosimy o poparcie naszych działań przez dofinansowanie naszych
programów.

Prezes
Stowarzyszenia
Obywatelskiego
SALWATOR
Stefania FrączkowskaPrzejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: III stopień niepełnosprawności
ichnia napisała:

> No, chyba żeby wymieniać jako ulgi podatkowe wydatki na
> leki...

Tak, to jest jedna z ulg podatkowych przysługujących wszystkim niepełnosprawnym.

Pełny wykaz ulg przysługujących wszystkim niepełnosprawnym w 2008 roku:

Od dochodu podlegają odliczeniu wydatki na:

1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności,
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu
gospodarstwa domowego,
4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za
pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i
pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7. opłacenie tłumacza języka migowego,
8. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
9. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi,
że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
10. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
- na turnusie rehabilitacyjnym,
- w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 8.

Grupa I lub II wymagana jest jedynie w przypadku tych ulg:

1. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
2. utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa
przewodnika.
3. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej
choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla
osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
4. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
- osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione
w p.13.1,
5. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb
związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

S.
Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Matki cyborgi
Terapia...
ostatnio w jednym z tygodników pojawił się artykuł o autystyach, poruszona był
także kwestia terapii. Mądry pan ( przez grzeczność nie podam nazwiska )
stwierdził autorytatywnie, iż w naszym kraju co drugie dziecko ma dostęp do
fachowej, kompleksowej terapii. Powinnam zatem stwiedzić, że moje dziecko nie
łapie się w statystyki. Ale to też nieprawda. Myślę,że u nas terapię ma co 10
dziecko. Wg raportu autyzm ma jedno dziecko na 10 tyś! O ile wiem, statystyki z
innych krajów mówią o jednym dziecku na 250 z pełnymi objawiami i jednym na 80
z szeroko pojmowanym spectrum autystycznym.
Biorąc pod uwagę fakt, że na diagnozę czeka się około roku ( trochę krocej ,
jesli w momencie zgłoszenia dziecko ma mniej niż 3 lata )i wiele rodziców nie
diagnozuje dzieci... U nas w Siedlcach nie ma ani jedej osoby czy poradni
potrafiącej zdiagnozować autyzm. "Nasza" psychiatra dziecięca autyzmu u Kubusia
nie widzi. Mimo, że mam dwie potwierdzające diagnozy.
Diagnozowałam Kubę w lutym tego roku w Scolarze - koszt samej diagnozy 560 zł (
wywiad z rodzicami, dwie wizyty obserwacyjne, przekazanie diagnozy) Godzina
terapii indywidualnej - około 120 zł. Zarabiam 860 zł netto... Nie zdecydowałam
się na Scolara szczególnie, że to też w warszawie, kiedy ja mam dojeżdzać...
Zresztą nawet, załóżmy, że dojeżdzam.... Po dwóch godzinach w autobusie Kuba
nie nadaje się do pracy. Bo tak, to nie zabawa, to praca z terapeutą obliczona
na czas i efekt.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ( diagnoza : brak autyzmu z
czerwca tego roku ) nie przyjmuje dzieci na terapię.
Logann - świetna sprawa, ale też w Warszawie ( badany przez neurologopedę
został skierowany do nich na terapię jako dziecko nie-autystyczne ) terapia
częsciowo płatna, ale co to jest 25 zł za 30 min ( terapia grupowa dla dzieci z
zaburzeniami mowy) Niestety, grupa zostaje rozwiązana a na dodatek też musiałam
dojeżdzać i to w tygodniu...szef był przeszczęsliwy...
Osławiony Synapsis... ( diagnoza z poniedziałku: autyzm wysokofunkcjonalny w
stanie poprawy ) nie przyjmuje już dzieci. hehehe, podali mi adresy prywatnych
placówek. Koszt treningu słuchowego ok 2000 zł za jedną część. Nie stać mnie.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna u nas w Siedlcach autyzmu nie potwierdza,
ale nie chce kwestionować autorytetów. Wydaje mi skierowanie do przedszkola
integracyjnego, z ktorego świadomie rezygnuję ( pisałam o tym kiedyś ) Nie
proponują mi ( mam na piśmie ) wspomagania psychologa ( "PO co?" ) Mamy terapię
logopedyczną - raz góra dwa razy w miesiącu po godzinie. Nie ma więcej miejsc.
Chodziłam z nim jeszcze do poradnii takiej niepublicznej, ale musiałam
zrezygnować, gdyż logopeda powiedziała, że oni tak małe dzieci odszyłają, gdyż
mają za drogi sprzęt w gabinecie nieprzystosowanym do pracy z dziećmi ( sic! )
Nie wiem, może ja jestem niezaradna i nie umiem szukać pomocy...
U nas jest jeszcze logopeda w Związku głuchych, ale to , co zademonstrowała
neurologopeda to nawet nie były ćwiczenia prelogopedyczne, a poza tym ... 15
min raz na dwa tygodnie...Poza tym nie mogę chodzić do 5 fachowców o tej samej
specjalizacji!
Synapsis mi kazał poszukać osobę, która Kubie napisze program, sekwencje i
będzie koordynować działania innych rehabilitantów. Buhahaha. Nie wiem, gdzie
takiej szukać. Albo inaczej : wiem. To ja jestem taką osobą.
Staram się u Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - mam zalecane 20 godz
tygodniowo. Baba odpowiada, że nie mają godzin!
Tak więc pracę organizuję sobie sama. Kolorów np. uczyliśmy się na "wesołej
lokomotywie" ( program komputerowy ), liter na "sokratesie 101" cyfr.... na
tablicach rejestracyjnych samochodów. zwierzątek na ksiązeczkach. Sciągnęłam
sobie opracowania ćwiczeń logopedycznych. Co jakiś czas w miarę możliwości
kupuję jakiś program komputerowy. Mam cały stos ksiązek o terapii
logopedycznej. staram się opracować jakieś zagadnienie - np przeciwieństwa.
Potem zbieram materiały - z netu, zdjęcia, wycinam z gazet. I uczymy się.
kupiłam mały stoliczek w Ikei, siadamy i ćwiczymy. Aż do opanowania. I następna
rzecz.
No i tak to wygląda....
Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Absurdy polskich urzędników
Absurdy polskich urzędników
proszę nie wywalać mojego wątku na "prawo" jako że jest to watek o moich
emocjach a nie o potrzebie pomocy prawniczej...
Muszę się wygadać, bo mnie aż nosi...
Po kolei. Staram się od jakiegoś czasu o Specjalistyczne Usługi Opiekuncze
dla osoób z zaburzeniami psychiatrycznymi. Jest to świadczenie niepieniężne
udzielane przez Ośrodki pomocy społczenej - MOPR, MOPS i podobne.
Załamuje mnie niekompetencja urzędników, gburowaty charakter, lekceważące
podjeście, brak próby postawienia się w mojej sytuacji.
Starałam się o SUO już na poczatku tego roku. przemiła ( Bosz, jak serdeczna,
ciepła i skora do pomocy mi się wtedy wydawała ) powiedziała, że :
- suo nie dostanę bo gmina nie ma na nie pieniędzy
- nie dostanę, bo dziecko chodzi do przedszkola
- nawet jak dostanę to i tak nie dam rady bo one świadczą te usługi
w "miejscu zamieszkania" czyli wg nich tylko w domu od 8 do 16 a ja w tych
godizach pracuję, a przeciez nie będę się ciągle zwalniać...

Po 10 miesięcznym proszeniu, dzwonieniu, panie bardzo odwodziły mnie od
złożenia oficjalnego pisma, złożyłam podanie. 15 min temu wyszły z wywiadu
środowiskowego ( nota bebe wywiad odbył się później niz w ustawowym terninie
2 tygodni od momentu złożenia podania ) informując mnie litościwie, że
podpowiedz z podanych wczesniej trzech powodów będzie odmowna.
Tymczasem wygląda to tak:
1. co do braku funduszy: Art. 18. 1. Do zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:3) organizowanie i
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;2. Środki na realizację i obsługę zadań, o
których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa. ( nie będę wam podawać
konkretnych numerów ustaw, przeklepałam je )

2. dziecko może chodzić do przedszkola. powołaly się na przepis, że suo
przysługuje, jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola/ szkoły. Z tym, że ów
przepis odsyła do innego przepisu i jest tam napisane, że dotyczny to tylko
dzieci z uposledzeniem umysłowym. Autyzm jest co prawda te ż zaburzeniem
psychiatrycznym, ale jest zupełnie inną jednostką chorobową niż upośledzenie
umysłowe, ale tego już panie nie doczytały, chociaż w ustawie stoi jak wół...

3. "miejsce zamieszkania" - to ja je poprosiłam o sprecyzowanie, co to jest
owo "miejsce zamieszkania" Bo one uważają, że SUO nie może być realizowane w
pzredszkolu - pewnie, mam się co rusz zwalniać i zabierać dziecko do domu...
za to Kodeks Cywilny precyzuje , co to miejsce zamieszkania:Miejsce
zamieszkania osoby fizycznej to miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). Miejscem zamieszkania może być
wyłącznie miejscowość (rozumiana także jako wieś), nie jest miejscem
zamieszkania konkretny adres (ulica, numer domu), pod którym mieszka dana
osoba.

Onw mówią, że nigdy nie świadczyły SUO poza mieszkaniem - tak, pewnie
dlatego, że wszystkich zniechęcały tak samo jak mnie i nikt się o owe usługi
poza domem nie starał...
czy to dla nich jakaś róznica, czy oprzyjda do domu czy do przedszkola?
Pokój do pracy jest i tu i tu... Dlaczego nie można mi ułatwić życia?
Daczego nie tylko nie znają przepisów, ale nawet ich nie umieją przeczytać?
ja im przeczytałam te przepisy, nawet nie interpretację, ale konkretne
przepisy - a one jak katarynki swoje: nam jest przykro, pani jest
zdenerwowana, pani się odwoła.
Zastanawiam się, czy nie pójść z tym do gazety i nie pokazac, jak to
panie "czytaja" przepisy i myla upośledzienie umysłowe z autyzmem i nie
wiedza, co to "miejsce zamieszkania"
I oczywście, od odmownej decyzji odowłam się, nawet do sądu. Tylko przykro
mi, że zamiast poświęcić czas na zabawę z dzieckiem muszę siedzieć z nosem w
przepisach....


Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Absurdy polskich urzędników
janka007 napisała:

> Problem wcale nie jest taki prosty, bo po pierwsze, z ustawy nie wynika
> obowiązek obligatoryjnego świadczenia SUO, po drugie, "zaburzenia psychiczne"
> nie są ściśle zdefiniowane, po trzecie, panie mają stuprocentową rację co do
> miejsca zamieszkania:
> "Art. 18. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych
> przez gminę należy:
> 3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w
> miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
>
> Nigdzie nie jest powiedziane, że osoba, której przysługuje świadczenie,
wybiera
>
> czas i miejsce jego swiadczenia (że np. tylko po 16).
> Art. 50. ust. 5. "Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze,
> ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia."
>
Nigdzie nie jest napisane, że muszę się zgodzić na to, co oni chcą - wydaje mi
się, że powinno być to dostosowane do możliwości obu stron.

> Domyślam się że chodziło ci o SUO w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i
> rewalidacyjno-wychowawczych. Zauważ jednak, że przysługują one dzieciom i
> młodzieży z zaburzeniami psychicznymi "w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie
> mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z
> dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego". Co prawda akurat
ten
>
> art. 7 dotyczy tylko dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo, ale zwróć
uwagę
>
> na ten zapis: 'Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo bez względu na
> stopień upośledzenia organizuje się naukę i zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze,
> w szczególności w przedszkolach, szkołach'. W przedszkolach, prawda? Czyli
> biorac pod uwagę wykładnię celowościową chodzi o to, że SUO w postaci zajęć
> rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych przyznaje się w wyjątkowych
> przypadkach, wtedy kiedy dziecko nie ma dostępu do nich w innych placówkach.

Bosz, czy ludzie nie umieją czytać przepisów? Co ma autyzm do zajęć dla dzieci
uposledzonych umysłowo?

> Jeśli tego typu zajęcia w przedszkolu twojego dziecka się odbywają, moim
> zdaniem nie masz szans na wygranie sprawy w sądzie administracyjnym. Jeśli
się
Primo: to przedszkole masowe. secundo : już jest dokładnie taka sprawa wygrana
w sądzie w Tychach. Obawiam się, że Twoje zdanie jest przynajmniej błędne.

> nie odbywają, próbuj wykorzystać drogę odwoławczą (powinna być opisana w
> edcyzji odmownej, którą otrzymałaś).

zauważ, że dotyczy to dzieci upośledzonych umysłowo. Autyzm z definicji nie
jest upośledzeniem umysłowym - to odrębna jednostka chorobowa i jako taka pod
ten zapis nie podpada. Interpretujesz przepsy równie źle jak panie z MOPRu.
Jest jeszcze jedna ustawa dot, tych zajęć ( z 1997 roku ) i mówi ona wyłącznie
o dzieciach upośledzonych umysłowo, szczególnie w stopniu cięzkim. Rozumiem, że
wg wykładni a raczej interpretacji prawa wszystkie zaburzenia psychiatryczne
podpadają pod upośledzenie umysłowe. Cóż, moje dziecko jest w normie
intelektualej i na pewno nie jest upośledzone umysłowo.

>
> Zwróć jeszcze uwagę na to, że świadczenie nie jest darmowe i i tak musiałabyś
> za nie zapewne zapłacić (chyba, że kwalifikujesz się do zwolnienia z opłaty).
I
wiem, że są płatne. napisałam to w jednym z postów.
>
> jeszcze jeden drobiazg - katalog SUO jest bardzo szeroki i moze gmina
zatrudnia
>
> do SUO pracowników o zupełnie innych specjalizacjach, które nie umiałyby nic
> zrobić z twoim dzieckiem.
tez nie masz racji. U nas są dwie kobiety po pedagogice specjalne, pracujące z
autystami. gdyby ich nie było - obowiązkiem gminy jest takie osoby zatrudnić.

Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuTemat: Absurdy polskich urzędników
joanna666 napisała:

> Janka, sorry, ale Ty jesteś wydaje mi się urzędniczką.

Jak ktoś sięga do przepisów i co nieco orientuje się w systemie prawnym, to
musi być od razu "zwyzywany" od urzedników?

> MOPS/MOPR jest DLA Magdalenki i jej dziecka, a nie odwrotnie. Jeżeli
Magdalenka
> aa znajduje rażącą niekompetencję (patrz podstawy prawne z początkowych
postów)
> to kto tu jest winien?

MOPS/MOPR jest dla magdalenki, ale podstawową zasadą dla administracji jest to,
ze działa na podstawie i w ramach przepisów prawa. Administracja może zrobić
dokładnie to, na co jej prawo pozwala. Może to zrobić bardziej lub mniej
życzliwie i powinna zrobić bardziej życzliwie, ale nie może zrobić czegoś, co
byłoby naciąganiem prawa, bo po prostu funkcjonują różne mechanizmy kontrolne,
dyscyplina finansów publicznych itp. i ludzie którzy przekraczają swoje
uprawnienia są pociągani do odpowiedzialności. Magdalenka rozumie w jakiś tam
sposób przepisy prawa - w niektórych miejscach źle (bo w ustawie jest napisane,
że SUO świadczy się w miejscu zamieszkania), w innych miejscach prawo nie
reguluje do końca tego, o co jej chodzi. Magdalenka uważa, ze pozjadała
wszystkie rozumy, a osoby, które mają inne zdanie, miesza z błotem. Rozumiem,
że jest w trudnej sytuacji, ale tak się składa, że znam osoby, które są w
równie trudnej sytuacji i nie uważają, zeby to je zwalniało z zachowania
podstawowych reguł dialogu.

> Magdalenkaaa po prostu chce poszerzyć możliwości pomocy swojemu dziecku, a
nie
> czeka, aż ktoś ją wyręczy. Czytaj ze zrozumieniem, ona nie czeka z założonymi
r
> ękami.

To ty czytaj ze zrozumieniem. Czeka, aż ktoś coś za nią zrobi - chce walczyć
prawnie, ale szukać dodatkowych możliwości terapii dziecka nie ma zamiaru, bo
uważa, ze nie będzie szukać kontaktu z tym centrum wolontariatu, skoro to
obowiązek MOPSu. Więc będzie walczyła z tym MOPSem, co się być może i tak
skończy na tym centrum wolontariatu, a do tego czasu dziecko jak nie ma opieki,
tak nie będzie miało dalej. Jeden maly telefon z pytaniem tak mało kosztuje, a
to nie wyklucza przecież równoległej walki z MOPSem o świadczenia. W otoczeniu
mojej przyjaciólki widuję różne matki z niepełnosprawnymi w różnym stopniu
dziećmi. Wszystkim współczuję, bo wszystkie borykają sie z ogromnym problemem,
ale widać wyraźnie, jak różne bywają ich postawy. Jedne tylko udają, że chcą
pomóc dziecku, ale jeśli w grę wchodzi ich osobista praca z tym dzieckim,
poświecenie czegoś, to już się wycofują, inne zrobią rzeczywiście wszystko,
zeby pomóc dziecku i nie szukają sobie wrogów zastępczych (jak panie z MOPSu).

Dlaczego pieniądz
> e podatników mają nie trafiać do osób potrzebujących naprawdę pomocy?

Magdalenka rzeczywiście potrzebuje pomocy, ale musisz pamiętać że u nas w
Polsce wszyscy potrzebują pomocy i pieniędzy na pomoc, ale pracuje mniej osób,
niż nie pracuje. Szermowanie takimi hasłami jest naprawde niebezpieczne.

Za co urz
> ędniczki MOPR biorą pensje? Za to, że wykażą, że usługi opiekuńcze, o które
sta
> ra się Magdalenkaa, nie są w ich mieście potrzebne (bo spławią Magdalenkę i
jej
> podobne osoby?).

Nie wiesz, co jeszcze robią urzędniczki MOPS czy MOPR a czego nie robią i za co
biorą pieniądze, i nie wiesz, jaki jest mechanizm przyznawania MOPSowi czy
MOPRowi środków na usługi opiekuńcze. Nie mamy zielonego pojęcia, jak to
chodzi - czy one coś "wykazują" i dostają pieniadze lub nie, czy też dostają z
algorytmu jakąś kwotę i muszą ją jak najlepiej wydać. W każdej gminie są osoby
kwalifikujące się do SUO, bo w każdej gminie są choćby osoby starsze. Moze byc
tez tak, że są pieniądze, ale na SUO dla osób w znacznie powazniejszym stanie,
niz dziecko magdalenki. Tego po prostu nie wiadomo. Przejrzyj resztę odpowiedzi z tematuStrona 2 z 2 • Zostało znalezionych 111 postów • 1, 2